Valmisteyhteenvedon kohtaan 4.3 on lisätty seuraavat uudet vasta-aiheet: 
  • Mykofenolaattia saa käyttää raskauden aikana vain, jos siirteen hylkimisreaktion estoon ei ole sopivaa vaihtoehtoista hoitoa.
  • Mykofenolaattia ei saa antaa naisille, jotka voivat tulla raskaaksi eivätkä käytä tehokasta ehkäisyä.
  • Mykofenolaattihoitoa ei saa aloittaa naisille, jotka voivat tulla raskaaksi, ilman negatiivista raskaustestitulosta tahattoman raskauden aikaisen käytön poissulkemiseksi.