Lääketurva

Getty Images/Ridofranz

Lääketurvatoiminta tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla pyritään havaitsemaan, arvioimaan, ymmärtämään ja ennaltaehkäisemään haittavaikutuksia ja muita lääkkeisiin liittyviä haitallisia tapahtumia.

Velvollisuutemme on varmistaa, että lääkkeiden turvallisuutta valvotaan niiden koko elinkaaren ajan, ja työskentelemme jatkuvasti potilasturvallisuuden ja lääkkeiden turvallisen käytön edistämiseksi.