Ympäristövastuu

Getty Images/Sitikka

Lääkeainejäämien kulkeutuminen ympäristöön on globaalihaaste. Ennaltaehkäisevässä työssä jokainen voi olla mukana.

Tutkimustieto lääkeainejäämien haitoista ympäristössä on lisääntynyt valtavasti 2000-luvulla. Lääkeaineita ja niiden hajoamistuotteita päätyy ympäristöön monesta kanavasta. Merkittävä osa ympäristön lääkejäämistä syntyy oikein käytetyistä lääkkeistä humaanikulutuksen seurauksena. Väestönkasvun, ikääntymisen ja kaupungistumisen myötä lääkeainejäämät jätevesissä lisääntyvät ja paikallistuvat. Myös modernien analyysimenetelmien kehitys mahdollistaa yhä pienempien lääkejäämäpitoisuuksien havaitsemisen.

Käyttämättä jääneiden ja vanhentuneiden lääkkeiden asianmukainen hävittäminen on tärkeä osa lääkeainejäämien ympäristöön päätymisen ehkäisyssä. Käyttämättä jääneet lääkkeet tulee aina palauttaa apteekkiin hävitettäväksi.

Lääketeollisuuden rooli korostuu lääkekehityksessä sekä tuotantolaitoksissa. Tevan tuotantolaitoksissa maailmanlaajuisesti kiinnitetään jatkuvasti enemmän ja enemmän huomiota energian ja puhtaan veden sekä pakkausjätteen määrään.  

Lue lisää Tevan kansainvälisestä Social Impact –raportista