Käyttöehdot

Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., jonka osoite on 5 Basel Street, Petach Tikva 49131, Israel (“Teva”), ylläpitää tätä sivustoa (“sivustoa”) henkilötietojasi, koulutusta ja viestintää varten. Vaikka sivustoa saa selata vapaasti, tulee sinun kuitenkin ymmärtää, että sivustolla käymistä ja sen käyttöä koskevat seuraavat käyttöehdot (“ehdot”) ja kaikki sovellettavat lait.

1. Näiden ehtojen hyväksyminen

Käymällä ja selaamalla sivustoa hyväksyt nämä ehdot rajoituksetta ja poikkeuksetta. Hyväksyt, että jos jokin muu tätä sivustoa koskeva sopimus sinun ja Tevan välillä on ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, nämä ehdot ovat etusijalla. Jos et hyväksy näitä ehtoja, et saa käyttää tätä sivustoa.

Teva voi muuttaa näitä ehtoja milloin vain päivittämällä tätä julkaisua. Tällaiset päivitykset sitovat sinua; tämän vuoksi sinun tulisi vierailla tällä sivulla säännöllisesti tarkistamassa tämänhetkiset sinua sitovat ehdot.

2. Immateriaalioikeudet

Teva valvoo immateriaalioikeuksiaan aktiivisesti kaikilla lain sallimilla tavoilla ja ryhtyy esimerkiksi tarvittaessa rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin.

Kaikki immateriaalioikeudet, mukaan lukien sivustolla esitellyt tavaramerkit, tuotenimet, logot, palvelumerkit, patentit, tekijänoikeudet tai liikesalaisuudet (yhdessä “IO”), mukaan lukien nimet kuten Teva ja Copaxone, ovat Tevan ja muiden rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä immateriaalioikeuksia. Mikään sivustolta löytyvä ei anna implikoiden, erityisluvalla tai muuten minkäänlaista lisenssiä tai oikeutta käyttää mitään IO:ta ilman kyseisen IO:n mahdollisesti omistavan Tevan tai kolmannen osapuolen myöntämää kirjallista lupaa.

Sinun tulee olettaa, että kaikki sivustolla näkemäsi ja lukemasi on tekijänoikeuksien alaista eikä sitä saa käyttää ilman Tevan myöntämää kirjallista lupaa, paitsi jos lupa on myönnetty näissä ehdoissa tai sivustolla olevassa tekstissä. Sivustolla olevat kuvat ihmisistä tai paikoista kuuluvat Tevalle, tai Teva on saanut luvan niiden käyttöön. Näiden kuvien käyttö sinun tai kenenkään muun valtuuttamasi henkilön toimesta on kielletty, paitsi jos nämä ehdot sen erityisesti sallivat tai lupa on myönnetty muualla sivustolla. Näiden kuvien luvaton käyttö saattaa rikkoa tekijänoikeuksia, tavaramerkkilakeja, yksityisyydensuojaa tai julkisuutta koskevia lakeja sekä viestintäsäädöksiä ja -määräyksiä.

Sivustolla näkyvää materiaalia saa ladata ainoastaan ei-kaupalliseen henkilökohtaiseen käyttöön, kunhan materiaalia koskevia tai sivustolla mainittuja tekijänoikeuksia tai omistusoikeushuomautuksia noudatetaan. Sivuston sisältöä, mukaan lukien tekstejä, kuvia, äänitteitä ja videoita ei saa jakaa, muokata, lähettää, uudelleenkäyttää, uudelleenjulkaista, kopioida, julkaista tai käyttää julkisesti eikä kaupallisiin tarkoituksiin.

3. Sivuston käyttö

Tämän sivuston sisällön käyttö tai siihen linkittäminen on kielletty, paisti jos nämä ehdot sen sallivat.

Teva ei ole tarkistanut kaikkien niiden sivustojen sisältöä, johon sivustolla on linkkejä eikä se ole vastuussa ulkopuolisten sivujen tai sivustoon linkitettyjen sivustojen sisällöstä. Muilla sivuston ulkopuolisilla sivuilla käyminen tapahtuu omalla vastuullasi.

Kaikki sivustolle sähköpostin tai muun kautta lähettämäsi viestintä ja materiaali, mukaan lukien kaikki tiedot, kysymykset, kommentit, ehdotukset tai muut sellaiset ovat ja niitä tullaan pitämään ei-luottamuksellisina ja yleisoikeudellisina. Kaikki lähettämäsi ja julkaisemasi materiaali on Tevan tai sen tytäryhtiöiden käytettävissä mitä tahansa tarkoitusta varten, mukaan lukien muttei rajoittuen kopiointi, luovuttaminen, lähettäminen, kustantaminen, levittäminen ja julkaisu. Teva saa lisäksi käyttää vapaasti mitä tahansa kaikessa viestinnässäsi sivuston kanssa ilmaisemiasi ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai tekniikoita mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien muttei rajoittuen tuotteiden kehittäminen, valmistaminen, markkinointi ja myynti.

Tällä sivustolla on tietoa maailmalaajuisista tuotteista ja palveluista, jotka eivät ole saatavilla kaikkialla. Sivustolla oleva viittaus tuotteeseen tai palveluun ei tarkoita, että kyseinen tuote tai palvelu on tai tulee olemaan saatavilla asuinalueellasi. Sivustolla viitattuja tuotteita saattaa koskea erilaiset säädökselliset vaatimukset käyttömaasta riippuen. Vierailijoille saatetaan tämän takia ilmoittaa, että sivuston tietyt alueet ovat ainoastaan tiettyjä asiantuntijakäyttäjiä tai tietyn maan asukkaita varten. Mitään tällä sivustolla olevaa ei tule pitää minkään asuinmaasi lakien ja säädösten vastaisen tuotteen tai kyseisen tuotteen käytön markkinointina tai mainoksena.

4. Poissulkemiset ja vastuunrajoitus

Vaikka Teva tekeekin kohtuuden rajoissa kaikkensa korjatakseen kaikki virheet ja puutteet mahdollisimman nopeasti saatuaan ne tietoonsa, emme voi taata, että sivusto on saatavilla häiriöttä ja täysin toimintakuntoisena tai että sivustolla olevat tai sen kautta saatavat tiedot ovat virheettömiä tai täydellisiä. Pääsy sivustolle tai sen sisältöön saatetaan evätä hetkellisesti ja ilman ilmoitusta järjestelmävian, tarpeellisten huolto- tai korjaustoimenpiteiden tai Tevan hallinnan ulkopuolella olevien asioiden takia.

Vaikka Teva saattaa silloin tällöin valvoa tai lukea keskusteluita, verkkokeskusteluja, julkaisuja, lähetyksiä, ilmoitustauluja jne. sivustolla, Tevalla ei ole mitään velvollisuutta tehdä näin eikä sillä ole mitään vastuuta tai eikä se ole korvausvelvollinen näiden sisällöistä eikä mistään näiden sivustolla olevien sisältöjen virheistä, kunnianloukkauksista, herjauksista, laiminlyönnistä, valheellisuudesta, mainosmateriaalista, rienauksesta, pornografiasta, säädyttömyydestä, vaarasta, yksityisyyden loukkaamisesta tai epätarkkuuksista. Sinulla ei ole oikeutta julkaista tai lähettää mitään laitonta, mainokseksi tarkoitettua, uhkaavaa, herjaavaa, kunniaa loukkaavaa, rienaavaa, järkyttävää, provosoivaa, pornografista tai halventavaa materiaalia tai mitään muuta materiaalia, jota voidaan pitää käytöksenä, jonka katsotaan olevan rikollista, johtavan haasteeseen tai muuten rikkovan lakia tai rohkaisevan tällaiseen käytökseen. Teva tekee yhteistyötä kaikkien lainvalvontaviranomaisten tai tuomioistuimen määräysten kanssa, jotka pyytävät tai ohjaavat Tevaa paljastamaan tällaista tietoa tai materiaalia julkaisevan henkilön henkilöllisyyden.

Teva ylläpitää tätä sivustoa palveluna Internet-yhteisölle. Sivusto on suunniteltu antamaan yleistä tietoa Tevasta ja sen tuotteista. Näiden sivujen tarkoitus ei ole antaa sijoitus- tai lääketieteellisiä neuvoja eikä niillä ole ohjeita Tevan valmistamien tai myymien tuotteiden eikä Tevan, sen tytäryhtiöiden, kumppaneiden eikä sen lisensoijien tai yhteisyrityskumppaneiden tällä hetkellä kehityksessä olevien tuotteiden asianmukaiseen käyttöön. Tällä sivustolla olevat markkinointiin hyväksyttyjen tuotteiden tiedot on hyväksytty mukaan, koska niistä ilmenee täysin näiden tuotteiden kaikki tiedot. Tämän sivuston käyttäjien tulee olla tietoisia siitä, että kehityksessä olevien tuotteiden kuvauksia ei pidetä vielä turvallisina eivätkä ne ole voimassa minkään viranomaistahon määräysten mukaisesti eikä niitä ole hyväksytty kliinisten kokeiden ulkopuoliseen käyttöön.

Mitään tällä sivustolla ei tule pitää kehotuksena tai tarjouksena sijoittaa tai käydä kauppaa Tevan arvopapereilla tai amerikkalaisilla talletustodistuksilla. Todelliset tulokset tai kehitykset voivat erityisesti poiketa huomattavasti kaikista tällä sivustolla ilmaistuista ennustuksista, mielipiteistä tai odotuksista, eikä aiempia arvopapereiden hintoja tule pitää merkkinä niiden tulevasta kehityksestä.

Sivuston käyttö ja selaus tapahtuvat omalla vastuullasi. Kukaan sivuston luomiseen, tuottamiseen tai hostingiin osallistunut osapuoli, ei Teva eikä mikään mukaan, ei ole korvausvelvollinen mistään suorasta, satunnaisesta, seuraamuksellisesta, epäsuorasta tai rangaistuksellisesta vahingosta, joka johtuu sivustolla tai sen sisällöissä käymisestä tai niiden käytöstä. Edellä mainittua rajoittamatta, kaikki sivustolla oleva sisältö tarjotaan sinulle “SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN JOKO NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA MISTÄÄN, MUKAAN LUKIEN MUTTEI RAJOITTUEN EPÄSUORIIN TAKUISIIN MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI LOUKKAUKSEN TAPAHTUMATTOMUUDESTA. Huomaa, että jotkin hallintoalueet eivät välttämättä salli implikoitujen takuiden poissulkemista, joten jotkut yllä olevista poissulkemisista eivät ehkä päde sinuun. Tarkista mahdolliset rajoitukset epäsuorien takuiden poissulkemiseen paikalliselta viranomaiselta

Tevalla ei ole mitään vastuuta eikä se ole korvausvelvollinen mistään vahingoista tai viruksista, jotka saatat saada tietokoneellesi tai muulle omaisuudellesi sivuston käytöstä tai sen selailusta tai sivustolla olevien materiaalien, tietojen, tekstien, kuvien, videoiden tai äänitteiden lataamisesta johtuen.

Mikään näissä ehdoissa ei poissulje tai rajoita Tevan korvausvastuuta kuolemantapauksissa tai henkilövahingoissa, jotka aiheutuivat Tevan laiminlyönneistä, eikä muissa vahingoissa, joita sovellettavan lain mukaan ei voida rajoittaa tai poissulkea.

5. Tietosuoja ja yksityisyys

Turvallisuutesi ja yksityisyytesi ovat hyvin tärkeitä meille. Lue Tevan tietosuojamenettely saadaksesi tärkeää tietoa siitä, miten henkilökohtaisia tietojasi käytetään sivustolla ja oikeuksistasi tähän liittyen.

6. Yleistä

Jos jokin näissä ehdoissa todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai muuten lain vuoksi täytäntöönpanokelvottomaksi, niin se irrotetaan ja poistetaan näistä ehdoista ehdon laittomaksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi todennen lainkäyttöalueen määräysten mukaisesti, ja loput ehdot jäävät voimaan ja ne ovat edelleen sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia.

Nämä ehdot ovat Israelin lakien hallinnoimia ja niitä tulkitaan näiden lakien perusteella. Näistä ehdoista syntyvät erimielisyyksiin sovelletaan Israelissa Tel Avivin tuomioistuinten yksinomaista toimivaltaa.

7. Yleistä

Jos sinulla on mitään kysymyksiä koskien näitä ehtoja, ota meihin yhteyttä.