kesäkuu 13 2016 « Back
    ​Ketiapiinifumaraatti ja ketiapiinivalmisteet
    Muistutus tärkeästä tiedosta harkittavaksi määrättäessä ketiapiinifumaraatti sekä ketiapiini säädellysti vapautuva ‐valmisteita.
     
    Myyntiluvan haltijat ovat sopineet Lääkealan turvallisuus- ja kehittamiskeskus Fimean kanssa muistuttavansa terveydenhuollon ammattilaisia ketiapiini/ketiapiinifumaraatti valmisteisiin liittyvästa tiedosta, joka löytyy valmisteyhteenvedoista. Valmisteyhteenveto on paras tietolähde päätösten tekemiseenketiapiini tai ketiapiinifumaraattivalmisteita sekä ensimmäistä kertaa määrääville että jo aiemmin määränneille.