Actavis-tuotteet ratiopharmin (TEVAn) valikoimiin

ratiopharm Oy:n emoyhtiö Teva Pharmaceuticals Ltd. (TEVA) on ostanut Allergan-yhtiön rinnakkaislääkkeet ja itsehoitotuotteet. Suomessa tämä tarkoittaa sitä, että Actavis Oy:n tunnetut tuotemerkit (esim. Apobase, Decubal, Betolvex) sekä Actavis-reseptivalmisteet löytyvät jatkossa ratiopharmin valikoimasta.

 

Maailmanlaajuisesti yrityskauppa tuo yhteen kaksi johtavaa toimijaa, ja uusi yhtiö tarjoaa entistä vahvemman valikoiman laadukkaita ja edullisia lääkevalmisteita.

Suomessa Actavis Oy ja ratiopharm Oy jatkavat toimintaansa toistaiseksi erillisinä yhtiöinä. Yrityskauppa nostaa uuden yhtiön Suomen viiden suurimman lääkemarkkinoijan joukkoon (
IMS 5/2016).

 

 

 

 

 

 Content Editor

 

Myfenax: tiedote terveydenhuollon ammattilaisille

Mykofenolaatti on erittäin teratogeeninen, joten raskauden aikainen altistuminen lisää keskenmenojen ja synnynnäisten epämuodostumien riskiä.
 
Valmisteyhteenvedon kohtaan 4.3 on lisätty seuraavat uudet vasta-aiheet:
 
  • Mykofenolaattia saa käyttää raskauden aikana vain, jos siirteen hylkimisreaktion estoon ei ole sopivaa vaihtoehtoista hoitoa.
  • Mykofenolaattia ei saa antaa naisille, jotka voivat tulla raskaaksi eivätkä käytä tehokasta ehkäisyä.
  • Mykofenolaattihoitoa ei saa aloittaa naisille, jotka voivat tulla raskaaksi, ilman negatiivista raskaustestitulosta tahattoman raskauden aikaisen käytön poissulkemiseksi.

 

 

Ketiapiinifumaraatti ja ketiapiinivalmisteet

Muistutus tärkeästä tiedosta harkittavaksi määrättäessä
ketiapiinifumaraatti sekä ketiapiini säädellysti vapautuva ‐valmisteita.

Myyntiluvan haltijat ovat sopineet Lääkealan turvallisuus- ja kehittamiskeskus Fimean kanssa muistuttavansa
terveydenhuollon ammattilaisia ketiapiini/ketiapiinifumaraatti valmisteisiin liittyvästa tiedosta, joka löytyy
valmisteyhteenvedoista. Valmisteyhteenveto on paras tietolähde päätösten tekemiseen ketiapiini/ketiapiinifumaraattivalmisteita sekä ensimmäistä kertaa määrääville että jo aiemmin määränneille.
 

Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille

 
Systeemiset ja inhaloitavat kinoloni- ja fluorokinoloniantibiootit – toimintakykyä haittaavien, pitkäkestoisten ja potentiaalisesti pysyvien haittavaikutusten riski ja käytön rajoitukset
 

 

Sumatriptan Teva 50 mg itsehoitolääkkeenä

Vuoden 2015 alusta otettiin Suomessa käyttöön uusi lääkevalmistekategoria ns.”lisäneuvontaa vaativien itsehoitovalmisteiden (LVI)” kategoria. Migreenikohtauksen hoitoon tarkoitettu täsmälääke Sumatriptan Teva 50 mg (2 tabl.) kuuluu tähän kategoriaan. Jos käytät Sumatriptaania migreenisi hoitoon, voit jatkossa saada lääkkeesi apteekista ilman reseptiä seuraavin edellytyksin:

Sinulla on lääkärin toteama migreeni ja

  • Olet käyttänyt aiemmin sumatriptaania migreenin hoidossa
  • Sumatriptaanilääkemääräyksen voimassaolo on päättynyt korkeintaan 6 kuukautta aiemmin (resepti tyhjä tai vanhentunut). Apteekki tarkistaa ehdot e-reseptitietokannasta suostumuksellasi.
Kysy lisää apteekistasi.
 
Sumatriptan Teva 50 mg
Täsmälääke migreenikohtauksen hoitoon 18-65 -vuotiaille, joiden migreenin hoitoon on määrätty sumatriptaania e-reseptillä ja reseptin voimassaolo on päättynyt alle 6 kuukautta aiemmin. Lääkkeen vaikuttava aine on sumatriptaani.
 
Annostus: 1 tabletti kerta-annoksena, vuorokauden kuluessa enintään kaksi tablettia. Pakkauskoko 2 tabl. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Perustuu 3.3.2014 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.
 
Lisätiedot: www.laakeohje.fi

Lääketurvatiedote: Atsitromysiinihoitoa saaneiden kantasolusiirtopotilaiden lisääntynyt hematologisten syöpien uusiutumisen ja kuoleman riski

Tällä tiedotteella, jonka lähettämisestä on sovittu Euroopan lääkeviraston (EMA) ja Fimean kanssa, atsitromysiiniä sisältävien lääkevalmisteiden myyntilupien haltijat haluavat tiedottaa seuraavaa:
Tiivistelmä
  • Kliininen tutkimus ALLOZITHRO1, jossa tutkittiin atsitromysiinin pitkäaikaiskäyttöä obliteroivan bronkioliitin (BOS) estohoidossa hematologisen syövän vuoksi tehdyn allogeenisen kantasolusiirron jälkeen, keskeytettiin pian sen jälkeen, kun atsitromysiiniä saaneiden potilaiden taudin uusiutumisriskin havaittiin lisääntyneen lumeryhmään verrattuna.
  • Vaikka ei ole selvää, miten atsitromysiini olisi voinut myötävaikuttaa tutkimuksessa havaittuun hematologisen taudin uusiutumisriskin lisääntymiseen, päätelmä oli, että kantasolusiirron jälkeiseen pitkäaikaiseen atsitromysiinialtistukseen saattaa liittyä odotettavissa olevia hyötyjä suurempi riski.
  • Atsitromysiiniä ei ole hyväksytty käytettäväksi obliteroivan bronkioliitin (BOS) estohoitoon allogeenisen kantasolusiirron jälkeen.

Lue koko tiedote >>